Witamy

Lwów... Niezapomniane widoki, architektura oraz wielokulturowe tradycje od setek lat kształtowały szczególne piękno tego legendarnego grodu. Wyrafinowana sztuka, kulturowa różnorodność wielu narodów oraz wyjątkowa gościnność, a także europejski poziom usług turystycznych – wszystko to znajdą Państwo we współczesnym, jakże bliskim sercu Polaków Lwowie.

            Od końca lat dziewięćdziesiątych firma nasza dała się poznać jako zaufany partner i wiarygodny usługodawca. Świadczą o tym wieloletnie kontakty w postaci umów zawartych z licznymi podmiotami w Polsce. Wśród nich są m.in.: Wojskowe Stowarzyszenie Turystyki Zagranicznej „Europejczyk” w Bydgoszczy, Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „Frater” w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” w Krakowie, Biuro Podróży „Apter” w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach, „Baltica-Travel” Agencja Usług Turystycznych A. Kujawa w Łomży, Mazowieckie Centrum Rozwoju w Warszawie, Biuro Turystyki "Kalinka" w Warszawie oraz oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Nasze wieloletnie doświadczenie zobowiązuje.